The Matrix

The matrix movie trilogy became a phenomena at the time of its release. And I think it is because they touched on something very real about the nature of reality and perception. We live in a mind created reality that reflects our thoughts and beliefs and although it appears that we share the same reality with others, in truth we each have our own worlds based on how we perceive things to be.

We are living in a time where virtual reality games and applications are  being developed very quickly. There are more and more ways to dive into random experiences that are designed to keep the mind active and as a result of that less connected to the physicality of our human bodies.

This is not necessarily a bad thing, but there is a very real danger because of the way that our minds are conditioned to perceive reality and make the perceptions real in the first place.

Without understanding how reality is created through the mind, we are easily lost in the sea of experiences. And this is even before we step into the reality of virtuality. What we focus on grows is an accurate statement. Adding one layer of confusion on top of what is already confused creates a multidimensional challenge.

Because of this there is even more of an urgency to become aware of the inner world, the Source of it all and how thoughts flow through the mind creating the very real like experiences we have .

The scientific research shows that we use mere 5-10% of our minds. That is staggeringly low percentage. There is so much reality not being experienced because our machinery of perception is so limited by stress and limiting beliefs. Now would it not be more worthwhile to expand the capacity of the mind to experience more of life, more that potential that we have on the inside and be more in touch with the actual Reality of full human experience.

Virtual realities keep moving the awareness further out into the field of mind created illusions. Before we are too deeply invested in that (and we already are well into it with the screen culture that is all around us) there is still good time to realise what is the only real game in town. Expanding consciousness beyond the limitations of fear will give us so much more than any artificial creation of entertainment for the mind.

Do we succumb to the machine world of the matrix or do we rise beyond that and cut our connection to that which is not real. Blue pill or the red pill? Choice is the name of the game here.

Nataraja

 

Henkisyys ja uskonnollisuus

Uskotko sinä Jumalaan? Kuulutko kirkkoon? Onko kuoleman toisella puolella elämää? Henkiseen elämään ja uskontoon liittyvät kysymykset ovat omassa kulttuurissamme alueita, joille harvemmin keskusteluissa mennään. Ne koetaan yksityisiksi, arkaluontoisiksi ja ehkä vaikeiksi.  Ovatko henkisyys ja uskonnollisuus edes sama asia ja mitä ne oikeastaan tarkoittavat?

Wikipediassa uskonto on määritelty uskoksi ja pyhyyden kokemukseksi, joka on muotoutunut oppijärjestelmäksi ja ilmenee erilaisina yhteisöllisinä tapoina ja palvontamenoina. Monien suomalaisten uskonnollisuus ilmeneekin lähinnä siinä, että kirkossa käydään jonain juhlapyhänä, ristiäisissä, häissä ja hautajaisissa. Kaikilla näillä on yhteisöllinen merkitys ja ne heijastavat jokaisessa olevaa sisäistä pyrkimystä kulkea kohti hengellistä maailmaa ja kokemusta siitä. Mutta niillä ei ole välttämättä syvällistä vaikutusta arkisen elämämme kulkuun.

Jokaisessa meissä on kaipuu syvempään henkiseen yhteyteen riippumatta siitä olemmeko me tietoisia siitä tai emme. Ehkä yksi syy siihen, miksi kirkko on eräänlaisessa kriisissä modernissa ajassa, syntyy juuri siitä, että rituaalinen ja sosiaalinen uskonnollisuus ei enää riitä. Yhä useampi haluaa henkilökohtaisen kokemuksen itsensä sisällä rauhasta, joka ylittää ymmärryksen. Kristillinen opetus kuvastaa sisäistä yhteyttä näillä sanoilla, mutta sillä on vähän tai ei ollenkaan keinoja johdattaa ihmisiä siihen.

Uskonto on kuitenkin edustanut hengen kulttuuria pitkään ja sen ulkopuolella vaihtoehdot ovat olleet vähissä. Muita vaihtoehtoja henkisyyteen on alkanut nousta pintaan, mutta ne ovat usein marginaalissa olevia ja niistäkin puhutaan vain samanhenkisten ihmisten kanssa.

Henkisyys voitaisiin varmasti kuvata monella tavalla. Itse kuvaisin sitä suorana henkilökohtaisena kokemuksena todellisesta itsestäni, hengestä, joka on ensisijainen todellisuus ja koko olemassa olomme pohja. Todellinen henkinen kulttuuri ei ole oppi tai filosofia. Se on kokemus itsemme Jumalallisesta luonteesta, joka vaikuttaa elämässämme jokaisessa hetkessä. Tietoisuus, joka on ollut kanssamme aina ja jonka kokeminen tuo aina syvenevää rakkautta ja viisautta elämäämme.

Kärsimys ja sairaus saavat alkunsa elämässämme olevasta hengen köyhyydestä. Mielen rauhaa ja kehon terveyttä on mahdotonta saavuttaa ilman todellisen sisäisen yhteyden tuomaa vakautta ja voimaa. Tarvitsemme keinoja todellisen henkisen kulttuurin esiin nostamiseksi tässä ajassa.

Ishaya sana tarkoittaa “Kristus tietoisuudelle”. Ishayoiden Ascension on valaistuneiden mestareiden Opetus, joka mahdollistaa korkeamman tietoisuuden kokemisen pysyvänä osana elämää. Ascension ei ole uskonto tai oppi, joka kertoisi, miten elää oikein. Se antaa mielelle välineen rukoukseen tai oikeaan ajatteluun tai meditaatioon, miten sen kukin haluaa sanoittaa. Harjoituksen kautta sisäinen viisaus ja rakkaus voivat yhä selkeämmin johdattaa meitä eteenpäin. Tämä on henkilökohtainen ja jokaisen sisällä tapahtuva prosessi, mutta samalla se on syvimmällä tasolla yhteisöllinen, koska se luo yhteyden siihen tietoisuuden tasoon, jossa me kaikki olemme yhteydessä ja yhtä. Kaikki hyötyvät yksilön kasvusta ja yhteisöt kukoistavat sen seurauksena.

Puhtaan hengen kokeminen omassa itsessämme on se henkisyys, jota me sydämessämme kaipaamme. Siihen on monia teitä ja Ishayat tarjoavat yhden suoran ja hyvin yksinkertaisen tavan lähestyä syvintä totuutta ja luoda toimivaa ja voimallista henkistä kulttuuria omassa elämässä kaikissa arkisissa kiireissä ja haasteissa.

Kun oma mieli ja keho ovat hengen temppelinä, voit löytää kirkon ja pyhän paikan mistä vain. Ja kuten itselleni on käynyt, olen löytänyt myös kirkoissa olevan kauneuden ja pyhyyden uudella tavalla oman sisäisen yhteyden vahvistumisen kautta. Jumala sana ei  ole enää minulle  tyhjä ja merkityksetön, niinkuin se oli aikaisemmin, vaan täyttymyksellinen ja todellinen.

Hengen voitto materiasta tarkoittaa, että ymmärtää ja kokee hengen olevan kaiken perusta ja lähde ja maali.

Nataraja

 

 

Freedom vs slavery

”Freedom means being able to move through the characteristics of the world without losing the stability and integrity of Consciousness. Slavery means being overshadowed by every experience, forgetting joy, forgetting peace, forgetting love, forgetting everything that is of the Real, the True or the Good and being left with nothing, but a handful of broken dreams, a castle of sand, a phantasmal mirage of life.”                       MSI, Enlightenment!

One of the difficulties with enlightened concepts such as freedom is that the surface mind experiences only boundaries and it is filled with limiting beliefs about reality and identifies with a mere shadow of the real Self. The understanding will always fall short. It is like somebody describing another country to you, one that you have never visited, and you can only try to imagine its landscape and customs. If you were to go and travel to that country then you could have a real conversation about it and your voice would carry the resonance of your personal experience.

We live in a world that is asleep, forgetful of the true nature of the Self. Even if it is filled with suffering we are very attached to this phantasmal mirage of life that we call reality. It is known to us and it has become who and what we think we are. A very compelling dream indeed.

When MSI talks of freedom, he is not merely wanting to expand the intellectual understanding. He is pointing to something Real that one can actually experience. Like it is a country that you can travel to. Not some planet in the outer regions of the galaxy that is far beyond your reach, but actually a place that is very easily accessible and close to you. The Ishayas are inviting all of us in this dream to come and join in the experience of stability and integrity of Consciousness.

From the moment that I was introduced to the Ishayas´ Teaching of Ascension, this was the most compelling invitation I had ever heard.

To experience True Freedom? Is that possible? And really, what is it?

That is for us to find out and to experience. 

What could be a more worthy goal for a human life?

Nataraja

Mestareiden Opetus

Ascension on ikivanha, toimiva ja yksinkertainen harjoitus. Sen tietää jokainen, joka on tutustunut asiaan henkilökohtaisen kokemuksen siivittämänä. Mutta silti Ascension on taito ja se tarkoittaa, että ainoastaan harjoitus tekee mestarin.

Patanjali kirjoitti joogasutrissaan tästä aiheesta viisi tuhatta vuotta sitten ja hänen sutriaan taas on kommentoinut MSI tässä ajassa Enlightenment kirjassaan. Nämä kaksi valaistunutta Mestaria antoivat muutaman suuntaviitan tähän aiheeseen, jotka koin niin mielenkiintoisina ja innostavina, että halusin tuoda ne tällekin foorumille tiivistetyssä muodossa. Jos haluat lukea Enlightenment kirjasta ne sutrat, joista nämä on poimittu, niin löydät merkinnät otsikoiden jälkeen.

Ehkä nämä avaavat sinulle jotakin uutta valaistuneiden Mestarien ehtymättömästä viisaudesta.

Harjoittele pitkän aikaa antaumuksella. (Enlightenment I.14) Opittuasi toimivan tekniikan tietoisuuden laajentamiseksi harjoittelun säännöllisyys on kaikki kaikessa. Elämässämme on niin monenlaisia asioita, jotka vaativat huomiotamme ja energiaamme, mutta kuinka paljon annamme huomiota sille, joka antaa meille elämän ja on kaikkien kokemustemme perustana?

Usko tavoitteeseen. (Enlightenment I.20) Vaikka Ascensoimisen prosessi on mekaaninen eikä vaadi, että uskomme siihen, on kuitenkin tarpeellista, että uskomme sisäisten haitallisten ohjelmien pois pyyhkimisen olevan mahdollista. Tämä taas tukee valintaamme järjestää päivittäiset rutiinimme niin, että voimme Ascensoida säännöllisesti.

Ole intohimoinen harjoituksessasi. (Enlightenment I.21) Todellisen Itsemme kokeminen on lähempänä kuin oman sydämemme lyönti. Tästä johtuen huomion sisäänpäin kääntäminen eli Ascensoiminen tuottaa välittömiä tuloksia vaivattomasti. Jos sinulla on toimivat välineet, et tarvitse muuta kuin intohimoisen asenteen saavuttaaksesi maalin nopeasti.

Antaudu korkeammalle voimalle. (Enlightenment I.23) Tämä on sydämen asia. Jos pystyt antamaan itse luomasi uskomukset rajallisuudesta, pelosta, sairaudesta, epäonnistumisesta ja kuolemasta takaisin Suuremman käsiin, tietoisuus tulee luonnollisesti laajenemaan Ascendantin suuntaan. Mitään älyllistä prosessointia ei tarvita, koska Suurin on puhdasta rakkautta. Ainoa mitä tarvitaan, on lakata uskomasta siihen, mikä ei ole totta.

Ascensoi OM sanaa. (Enlightenment I.28) OM sanan tarkoitus on luoda Universumi ja ylläpitää sen suunta harmoniassa kasvun ja evoluution kanssa. Käyttäessäsi OM sanaa Ascensoimisen välineenä löydät yksilöllisen ja kosmisen elämän tarkoituksen. Täydellinen ja jatkuva tietoisuus Ascndantista on yksilöllisen elämän maali. Kosmisen elämän maali taas on tuoda iloa, täyttymystä, paranemista ja valaistumista keikille luoduille olennoille.

Ole yksisuuntainen. (Enlightenment I.32) Kun tietoisuus tulee yhdeksi Ascendantin kanssa, kaikki sisäiset esteet ja niiden tuottamat negatiiviset vaikutukset elämässämme lakkaavat. Tämä ei ole vaikeaa. Toisaalta on erittäin vaikeaa yrittää parantaa mielemme, tunteidemme tai kehomme epätasapainotiloja ilman yhteyttä olemassaolomme perustaan.

Seuraa iloasi. (Enlightenment I.39) Mitä on todellinen ilo? Syvimmällä tasolla meissä jokaisessa on halu tuntea todellinen Itse. Kaikkien pinnallisten toiveiden ja halujen alla lepää puhdas ja muuttumaton toive Ascendantin yhteyteen palaamisesta. “Kuka minä olen?” “Miksi minä olen täällä?” “Mitä minä olen?” “Mikä on kaiken tämän tarkoitus?” Nämä kysymykset johtavat sinut todellisen ilon äärelle ja suuntaavat sinut maalia kohden kaikkein suorimmalla tavalla.

Nataraja

Ymmärryksen rajamailla

Ihmisellä on luontainen pyrkimys syventää ymmärrystään ja kokemustaan elämästä.  Kirjojen lukeminen ja tiedon kerääminen oli itselleni luontainen tapa toteuttaa tuota pyrkimystä. Kirjahyllymetrit täyttyivät henkisellä kirjallisuudella ja kaikkea sitä vähänkin sivuavalla. Koska internet oli vielä lapsen kengissään, se ei tarjonnut merkittävää väylää tiedon hakemiseen.

Kaiken lukemisen keskellä alkoi kuitenkin tuntua siltä, että tiedon lisääminen ei enää tuottanut suurtakaan tyydytystä. Yhä useammin mieleeni nousi sama ajatus, “miten tämä tieto auttaa minua muuttamaan omaa elämääni?” Turhautuminen oli seuraava, mutta myöskin hyvin tärkeä vaihe kehityksessä.

Sisälläni oli kaipuu älyllisen ymmärryksen toisella puolella häämöttävästä kokemuksesta. Monet olivat kirjoittaneet kirjoja kokemuksistaan korkeamman tietoisuuden tiloista, mutta heillä ei kuitenkaan ollut tapaa, jolla minä olisi voinut löytää oman henkilökohtaisen kokemukseni syvemmistä tasoista. Tämä johti siihen, että aloin etsiä metodia, jolla tuo kokemus olisi mahdollista avata.

Monien epäonnistuneiden kokeilujen jälkeen epäilin, että en ehkä löydä itselleni toimivaa tapaa laajentaa tietoisuutta ja syventää kokemusta elämästä systemaattisella tavalla. Tässä kohtaa mielenkiintoni kirjoihin kuitenkin toi avaimet käteeni. Löysin MSI:n kirjat Ascensionista ja tunsin, että siinä voisi olla etsimäni.

Ishayoiden Ascension on nimenomaan kokemuksellinen polku kohti korkeampaa tietoisuutta. Viikonloppukurssilla opin Ishayoiden tekniikat ja saatoin aloittaa prosessin, jossa mielen voi suunnata kasvuun ja rauhaan jokaisessa hetkessä. Mikä valtava ilo ja inspiraatio minut täyttikään.

Harjoitus on yksinkertainen ja voimakas. Sen kautta aloin tuntea yhä enemmän, mitä oman mieleni syvemmät tasot oikein ovat ja mikä potentiaali sisäisessä maailmassa onkaan. Mutta edes tämän tunteen avautuminen ei ollut vielä se maali, jonka tiesin olevan mahdollista.

Seuraava toive ja syvä halu oli kokea kaikkein syvin tietoisuuden taso ilman mitään esteitä, suoraan, henkilökohtaisesti. Ascension tarjoaa sekä välineet että pätevän opastuksen nopeaan etenemiseen ja pian tämänkin toiveeni täyttymys alkoi sarastaa. Pitkällä retriitillä, jossa sain mahdollisuuden keskittyä harjoitukseen tekemiseen koko sydämeni voimalla, suora kokemus alkoi avautua. Ishayat kutsuvat tuota syvää tasoa nimellä Ascendant, mutta sille voisi antaa minkä nimen tahansa. Tärkeintä on se, että Ascendantin kokeminen muuttaa elämän sisältä ulospäin.

Koko tämä prosessi pintatason ymmärryksestä suoraan kokemiseen on mielenkiintoinen senkin vuoksi, että se kuvaa täsmälleen sen, mitä jokainen Ascension tekniikka mekaanisesti tekee, joka kerta, kun niitä käyttää. Jokaisessa meissä oleva luontainen taipumus kulkea kohti suurempaa kokemusta Hyvästä on sisäänrakennettuna Ascension harjoitukseen. Siksi se on oikein tehtynä äärettömän helppoa ja yksinkertaista.

Nataraja