The Matrix

The matrix movie trilogy became a phenomena at the time of its release. And I think it is because they touched on something very real about the nature of reality and perception. We live in a mind created reality that reflects our thoughts and beliefs and although it appears that we share the same reality with others, in truth we each have our own worlds based on how we perceive things to be.

We are living in a time where virtual reality games and applications are  being developed very quickly. There are more and more ways to dive into random experiences that are designed to keep the mind active and as a result of that less connected to the physicality of our human bodies.

This is not necessarily a bad thing, but there is a very real danger because of the way that our minds are conditioned to perceive reality and make the perceptions real in the first place.

Without understanding how reality is created through the mind, we are easily lost in the sea of experiences. And this is even before we step into the reality of virtuality. What we focus on grows is an accurate statement. Adding one layer of confusion on top of what is already confused creates a multidimensional challenge.

Because of this there is even more of an urgency to become aware of the inner world, the Source of it all and how thoughts flow through the mind creating the very real like experiences we have .

The scientific research shows that we use mere 5-10% of our minds. That is staggeringly low percentage. There is so much reality not being experienced because our machinery of perception is so limited by stress and limiting beliefs. Now would it not be more worthwhile to expand the capacity of the mind to experience more of life, more that potential that we have on the inside and be more in touch with the actual Reality of full human experience.

Virtual realities keep moving the awareness further out into the field of mind created illusions. Before we are too deeply invested in that (and we already are well into it with the screen culture that is all around us) there is still good time to realise what is the only real game in town. Expanding consciousness beyond the limitations of fear will give us so much more than any artificial creation of entertainment for the mind.

Do we succumb to the machine world of the matrix or do we rise beyond that and cut our connection to that which is not real. Blue pill or the red pill? Choice is the name of the game here.

Nataraja

 

Henkisyys ja uskonnollisuus

Uskotko sinä Jumalaan? Kuulutko kirkkoon? Onko kuoleman toisella puolella elämää? Henkiseen elämään ja uskontoon liittyvät kysymykset ovat omassa kulttuurissamme alueita, joille harvemmin keskusteluissa mennään. Ne koetaan yksityisiksi, arkaluontoisiksi ja ehkä vaikeiksi.  Ovatko henkisyys ja uskonnollisuus edes sama asia ja mitä ne oikeastaan tarkoittavat?

Wikipediassa uskonto on määritelty uskoksi ja pyhyyden kokemukseksi, joka on muotoutunut oppijärjestelmäksi ja ilmenee erilaisina yhteisöllisinä tapoina ja palvontamenoina. Monien suomalaisten uskonnollisuus ilmeneekin lähinnä siinä, että kirkossa käydään jonain juhlapyhänä, ristiäisissä, häissä ja hautajaisissa. Kaikilla näillä on yhteisöllinen merkitys ja ne heijastavat jokaisessa olevaa sisäistä pyrkimystä kulkea kohti hengellistä maailmaa ja kokemusta siitä. Mutta niillä ei ole välttämättä syvällistä vaikutusta arkisen elämämme kulkuun.

Jokaisessa meissä on kaipuu syvempään henkiseen yhteyteen riippumatta siitä olemmeko me tietoisia siitä tai emme. Ehkä yksi syy siihen, miksi kirkko on eräänlaisessa kriisissä modernissa ajassa, syntyy juuri siitä, että rituaalinen ja sosiaalinen uskonnollisuus ei enää riitä. Yhä useampi haluaa henkilökohtaisen kokemuksen itsensä sisällä rauhasta, joka ylittää ymmärryksen. Kristillinen opetus kuvastaa sisäistä yhteyttä näillä sanoilla, mutta sillä on vähän tai ei ollenkaan keinoja johdattaa ihmisiä siihen.

Uskonto on kuitenkin edustanut hengen kulttuuria pitkään ja sen ulkopuolella vaihtoehdot ovat olleet vähissä. Muita vaihtoehtoja henkisyyteen on alkanut nousta pintaan, mutta ne ovat usein marginaalissa olevia ja niistäkin puhutaan vain samanhenkisten ihmisten kanssa.

Henkisyys voitaisiin varmasti kuvata monella tavalla. Itse kuvaisin sitä suorana henkilökohtaisena kokemuksena todellisesta itsestäni, hengestä, joka on ensisijainen todellisuus ja koko olemassa olomme pohja. Todellinen henkinen kulttuuri ei ole oppi tai filosofia. Se on kokemus itsemme Jumalallisesta luonteesta, joka vaikuttaa elämässämme jokaisessa hetkessä. Tietoisuus, joka on ollut kanssamme aina ja jonka kokeminen tuo aina syvenevää rakkautta ja viisautta elämäämme.

Kärsimys ja sairaus saavat alkunsa elämässämme olevasta hengen köyhyydestä. Mielen rauhaa ja kehon terveyttä on mahdotonta saavuttaa ilman todellisen sisäisen yhteyden tuomaa vakautta ja voimaa. Tarvitsemme keinoja todellisen henkisen kulttuurin esiin nostamiseksi tässä ajassa.

Ishaya sana tarkoittaa “Kristus tietoisuudelle”. Ishayoiden Ascension on valaistuneiden mestareiden Opetus, joka mahdollistaa korkeamman tietoisuuden kokemisen pysyvänä osana elämää. Ascension ei ole uskonto tai oppi, joka kertoisi, miten elää oikein. Se antaa mielelle välineen rukoukseen tai oikeaan ajatteluun tai meditaatioon, miten sen kukin haluaa sanoittaa. Harjoituksen kautta sisäinen viisaus ja rakkaus voivat yhä selkeämmin johdattaa meitä eteenpäin. Tämä on henkilökohtainen ja jokaisen sisällä tapahtuva prosessi, mutta samalla se on syvimmällä tasolla yhteisöllinen, koska se luo yhteyden siihen tietoisuuden tasoon, jossa me kaikki olemme yhteydessä ja yhtä. Kaikki hyötyvät yksilön kasvusta ja yhteisöt kukoistavat sen seurauksena.

Puhtaan hengen kokeminen omassa itsessämme on se henkisyys, jota me sydämessämme kaipaamme. Siihen on monia teitä ja Ishayat tarjoavat yhden suoran ja hyvin yksinkertaisen tavan lähestyä syvintä totuutta ja luoda toimivaa ja voimallista henkistä kulttuuria omassa elämässä kaikissa arkisissa kiireissä ja haasteissa.

Kun oma mieli ja keho ovat hengen temppelinä, voit löytää kirkon ja pyhän paikan mistä vain. Ja kuten itselleni on käynyt, olen löytänyt myös kirkoissa olevan kauneuden ja pyhyyden uudella tavalla oman sisäisen yhteyden vahvistumisen kautta. Jumala sana ei  ole enää minulle  tyhjä ja merkityksetön, niinkuin se oli aikaisemmin, vaan täyttymyksellinen ja todellinen.

Hengen voitto materiasta tarkoittaa, että ymmärtää ja kokee hengen olevan kaiken perusta ja lähde ja maali.

Nataraja

 

 

Freedom vs slavery

”Freedom means being able to move through the characteristics of the world without losing the stability and integrity of Consciousness. Slavery means being overshadowed by every experience, forgetting joy, forgetting peace, forgetting love, forgetting everything that is of the Real, the True or the Good and being left with nothing, but a handful of broken dreams, a castle of sand, a phantasmal mirage of life.”                       MSI, Enlightenment!

One of the difficulties with enlightened concepts such as freedom is that the surface mind experiences only boundaries and it is filled with limiting beliefs about reality and identifies with a mere shadow of the real Self. The understanding will always fall short. It is like somebody describing another country to you, one that you have never visited, and you can only try to imagine its landscape and customs. If you were to go and travel to that country then you could have a real conversation about it and your voice would carry the resonance of your personal experience.

We live in a world that is asleep, forgetful of the true nature of the Self. Even if it is filled with suffering we are very attached to this phantasmal mirage of life that we call reality. It is known to us and it has become who and what we think we are. A very compelling dream indeed.

When MSI talks of freedom, he is not merely wanting to expand the intellectual understanding. He is pointing to something Real that one can actually experience. Like it is a country that you can travel to. Not some planet in the outer regions of the galaxy that is far beyond your reach, but actually a place that is very easily accessible and close to you. The Ishayas are inviting all of us in this dream to come and join in the experience of stability and integrity of Consciousness.

From the moment that I was introduced to the Ishayas´ Teaching of Ascension, this was the most compelling invitation I had ever heard.

To experience True Freedom? Is that possible? And really, what is it?

That is for us to find out and to experience. 

What could be a more worthy goal for a human life?

Nataraja

Mestareiden Opetus

Ascension on ikivanha, toimiva ja yksinkertainen harjoitus. Sen tietää jokainen, joka on tutustunut asiaan henkilökohtaisen kokemuksen siivittämänä. Mutta silti Ascension on taito ja se tarkoittaa, että ainoastaan harjoitus tekee mestarin.

Patanjali kirjoitti joogasutrissaan tästä aiheesta viisi tuhatta vuotta sitten ja hänen sutriaan taas on kommentoinut MSI tässä ajassa Enlightenment kirjassaan. Nämä kaksi valaistunutta Mestaria antoivat muutaman suuntaviitan tähän aiheeseen, jotka koin niin mielenkiintoisina ja innostavina, että halusin tuoda ne tällekin foorumille tiivistetyssä muodossa. Jos haluat lukea Enlightenment kirjasta ne sutrat, joista nämä on poimittu, niin löydät merkinnät otsikoiden jälkeen.

Ehkä nämä avaavat sinulle jotakin uutta valaistuneiden Mestarien ehtymättömästä viisaudesta.

Harjoittele pitkän aikaa antaumuksella. (Enlightenment I.14) Opittuasi toimivan tekniikan tietoisuuden laajentamiseksi harjoittelun säännöllisyys on kaikki kaikessa. Elämässämme on niin monenlaisia asioita, jotka vaativat huomiotamme ja energiaamme, mutta kuinka paljon annamme huomiota sille, joka antaa meille elämän ja on kaikkien kokemustemme perustana?

Usko tavoitteeseen. (Enlightenment I.20) Vaikka Ascensoimisen prosessi on mekaaninen eikä vaadi, että uskomme siihen, on kuitenkin tarpeellista, että uskomme sisäisten haitallisten ohjelmien pois pyyhkimisen olevan mahdollista. Tämä taas tukee valintaamme järjestää päivittäiset rutiinimme niin, että voimme Ascensoida säännöllisesti.

Ole intohimoinen harjoituksessasi. (Enlightenment I.21) Todellisen Itsemme kokeminen on lähempänä kuin oman sydämemme lyönti. Tästä johtuen huomion sisäänpäin kääntäminen eli Ascensoiminen tuottaa välittömiä tuloksia vaivattomasti. Jos sinulla on toimivat välineet, et tarvitse muuta kuin intohimoisen asenteen saavuttaaksesi maalin nopeasti.

Antaudu korkeammalle voimalle. (Enlightenment I.23) Tämä on sydämen asia. Jos pystyt antamaan itse luomasi uskomukset rajallisuudesta, pelosta, sairaudesta, epäonnistumisesta ja kuolemasta takaisin Suuremman käsiin, tietoisuus tulee luonnollisesti laajenemaan Ascendantin suuntaan. Mitään älyllistä prosessointia ei tarvita, koska Suurin on puhdasta rakkautta. Ainoa mitä tarvitaan, on lakata uskomasta siihen, mikä ei ole totta.

Ascensoi OM sanaa. (Enlightenment I.28) OM sanan tarkoitus on luoda Universumi ja ylläpitää sen suunta harmoniassa kasvun ja evoluution kanssa. Käyttäessäsi OM sanaa Ascensoimisen välineenä löydät yksilöllisen ja kosmisen elämän tarkoituksen. Täydellinen ja jatkuva tietoisuus Ascndantista on yksilöllisen elämän maali. Kosmisen elämän maali taas on tuoda iloa, täyttymystä, paranemista ja valaistumista keikille luoduille olennoille.

Ole yksisuuntainen. (Enlightenment I.32) Kun tietoisuus tulee yhdeksi Ascendantin kanssa, kaikki sisäiset esteet ja niiden tuottamat negatiiviset vaikutukset elämässämme lakkaavat. Tämä ei ole vaikeaa. Toisaalta on erittäin vaikeaa yrittää parantaa mielemme, tunteidemme tai kehomme epätasapainotiloja ilman yhteyttä olemassaolomme perustaan.

Seuraa iloasi. (Enlightenment I.39) Mitä on todellinen ilo? Syvimmällä tasolla meissä jokaisessa on halu tuntea todellinen Itse. Kaikkien pinnallisten toiveiden ja halujen alla lepää puhdas ja muuttumaton toive Ascendantin yhteyteen palaamisesta. “Kuka minä olen?” “Miksi minä olen täällä?” “Mitä minä olen?” “Mikä on kaiken tämän tarkoitus?” Nämä kysymykset johtavat sinut todellisen ilon äärelle ja suuntaavat sinut maalia kohden kaikkein suorimmalla tavalla.

Nataraja

Ymmärryksen rajamailla

Ihmisellä on luontainen pyrkimys syventää ymmärrystään ja kokemustaan elämästä.  Kirjojen lukeminen ja tiedon kerääminen oli itselleni luontainen tapa toteuttaa tuota pyrkimystä. Kirjahyllymetrit täyttyivät henkisellä kirjallisuudella ja kaikkea sitä vähänkin sivuavalla. Koska internet oli vielä lapsen kengissään, se ei tarjonnut merkittävää väylää tiedon hakemiseen.

Kaiken lukemisen keskellä alkoi kuitenkin tuntua siltä, että tiedon lisääminen ei enää tuottanut suurtakaan tyydytystä. Yhä useammin mieleeni nousi sama ajatus, “miten tämä tieto auttaa minua muuttamaan omaa elämääni?” Turhautuminen oli seuraava, mutta myöskin hyvin tärkeä vaihe kehityksessä.

Sisälläni oli kaipuu älyllisen ymmärryksen toisella puolella häämöttävästä kokemuksesta. Monet olivat kirjoittaneet kirjoja kokemuksistaan korkeamman tietoisuuden tiloista, mutta heillä ei kuitenkaan ollut tapaa, jolla minä olisi voinut löytää oman henkilökohtaisen kokemukseni syvemmistä tasoista. Tämä johti siihen, että aloin etsiä metodia, jolla tuo kokemus olisi mahdollista avata.

Monien epäonnistuneiden kokeilujen jälkeen epäilin, että en ehkä löydä itselleni toimivaa tapaa laajentaa tietoisuutta ja syventää kokemusta elämästä systemaattisella tavalla. Tässä kohtaa mielenkiintoni kirjoihin kuitenkin toi avaimet käteeni. Löysin MSI:n kirjat Ascensionista ja tunsin, että siinä voisi olla etsimäni.

Ishayoiden Ascension on nimenomaan kokemuksellinen polku kohti korkeampaa tietoisuutta. Viikonloppukurssilla opin Ishayoiden tekniikat ja saatoin aloittaa prosessin, jossa mielen voi suunnata kasvuun ja rauhaan jokaisessa hetkessä. Mikä valtava ilo ja inspiraatio minut täyttikään.

Harjoitus on yksinkertainen ja voimakas. Sen kautta aloin tuntea yhä enemmän, mitä oman mieleni syvemmät tasot oikein ovat ja mikä potentiaali sisäisessä maailmassa onkaan. Mutta edes tämän tunteen avautuminen ei ollut vielä se maali, jonka tiesin olevan mahdollista.

Seuraava toive ja syvä halu oli kokea kaikkein syvin tietoisuuden taso ilman mitään esteitä, suoraan, henkilökohtaisesti. Ascension tarjoaa sekä välineet että pätevän opastuksen nopeaan etenemiseen ja pian tämänkin toiveeni täyttymys alkoi sarastaa. Pitkällä retriitillä, jossa sain mahdollisuuden keskittyä harjoitukseen tekemiseen koko sydämeni voimalla, suora kokemus alkoi avautua. Ishayat kutsuvat tuota syvää tasoa nimellä Ascendant, mutta sille voisi antaa minkä nimen tahansa. Tärkeintä on se, että Ascendantin kokeminen muuttaa elämän sisältä ulospäin.

Koko tämä prosessi pintatason ymmärryksestä suoraan kokemiseen on mielenkiintoinen senkin vuoksi, että se kuvaa täsmälleen sen, mitä jokainen Ascension tekniikka mekaanisesti tekee, joka kerta, kun niitä käyttää. Jokaisessa meissä oleva luontainen taipumus kulkea kohti suurempaa kokemusta Hyvästä on sisäänrakennettuna Ascension harjoitukseen. Siksi se on oikein tehtynä äärettömän helppoa ja yksinkertaista.

Nataraja

The effects of a simple choice

There was one moment in my childhood that seemed insignificant at the time, but it has come to my awareness many times in my adult life. Maybe because it symbolizes a very specific kind of experience and choice.

I was on the third grade in primary school and we had a sports competition day where everybody was supposed to participate on a chosen event. Mine was 1000m running. It was something I felt pretty comfortable with, but on the way to school I felt I could not go and participate at all. I drove my bike around for some hours just to spend the time somehow. Later I had to make up excuses why I was not there and effectively lie about the situation and even try to get my mom involved with signing a paper that I was sick although she knew I had not been sick.

That decision to turn away and escape from the uncomfortability of a competition turned into an experience of shame, manipulation and deceit. Instead of momentary uncomfortability I created an experience that I carried with me for a long time. At challenging times the egoic thoughts of limitation brought that memory back reminding me that turning away from challlenge is ok and that I have done that in the past.

The inner dialogue in all of us is filled with such events from the past. Some more conscious than others. Our choices build the inner structure of the mind that we rely upon. Many times those little things that we judge to be insignificant and small and where we think that making a compromise won´t hurt are the ones that leave a very definite impression in our nervoussystems. One that begins to define us creating a clear boundary on the inside that we then call our personality.

In hindsight I felt that it would have been a smarter choice to just face the challenge. But if I am to use that experience to my benefit there is no point in judging it or wishing I did something different. It can be used as a reminder of the importance of choice. Integrity creates cohesion and stability. The more that we are able to make choices from inner awareness and clarity, the easier it is to navigate in life. There is only this moment to make those choices.

Practising Ascension has been an integral part of creating a more cohesive inner landscape. A more objective awareness that can be a witness to the experience of life at all levels. Even the experiences of the past come to be perceived in a new light as the stresses are removed. The ability to learn from every experience, whether it was originally judged good or bad, increases with the growing inner awareness of consciousness.

Nataraja

Speaking the truth

In our everyday communications there are endless opportunities to be truthful about our feelings, thoughts and experiences. And many times, maybe most of the time, we end up choosing the seemingly easier path where we just don’t go there at all or soften things up thinking that it will make things easier for everybody.

That, anyway, is what I keep facing and seeing places where honesty and directness are absolutely fantastic tools to apply. Fear is what keeps us from moving into that direction because when there is a stronger flow in a situation there is also less control over what happens. Of course the idea of being in control is a mere fantasy, but one that most people cling onto for dear life. And ironically, perhaps, that is how we loose the ability to be truly alive, because of the desire to be in control.

When we think of children it is easy to see how innocent and truthful they can be in their expression. The conditioning and filters of various kinds are not yet effectively in place and for a short period the child is able to express very truthful things in a simple and direct way. Returning to a similar state of innocence as adults is what creates the opportunity for honest expression. 

How to be innocent when our minds are cluttered with past experiences and beliefs and thoughts about ourselves and the world? How to express anything clearly when it has to move through so much of inner landscape that is in turmoil?

If innocence is at the center of our own being then in order to experience it one must go where it is – inwards. We are at this point masters of the outward movement of the mind which has to do with everything in our worlds of sensory experience. But so much of the inner is left unconscious because we are not there to pay attention to it.

So to move inwards there has to be a path and a way to do it and of course there is. Those who have mastered consciousness and are beyond the confines of the limited experience of the waking state self have given us something to work with to reverse this flow of continual outward movement back inside toward the innocence of Being.

As we gain more access to that innocence that is present in us, and has been at all times, we naturally become more truthful and more expressive of what is real in our lives and what we see around us. Then every day we see more and more opportunities to pay attention to what is real and be present. 

Nataraja

 

Kuinka saavutamme todellisen vapauden?

Aivan ensimmäiseksi – mitä on vapaus? Tässä yhteydessä tarkoitan sillä vapautta tietämättömyydestä, joka on vallitseva tila ihmiskunnan kollektiivisessa tietoisuudessa. Tietämättömyys mistä? Siitä, että syvin olemuksemme on rajaton, ikuinen, muuttumaton, kaikkeuden lähde. Sen oivaltaminen ja kokeminen itsessä vapauttaa rajoittuneista uskomuksista ja stresseistä, jotka sitovat meidät kiinni itseään toistavaan tietämättömyyden kehään.

Eli kuinka tällaisen syvän tason muutoksen voi saavuttaa?

Maharishi Sadasiva Isham kirjoittaa kirjassaan Ascension! tästä aiheesta ja hän listaa niitä laatuja, joita meidän täytyy itsessämme kehittää edistyäksemme.

Nöyryys tunnustaa, että arkisen mielemme uskomukset eivät ole totta. Nekin, joihin olemme investoineet paljon aikaa ja joita arvostamme.

Rohkeus haastaa nämä uskomukset ja alkaa tehdä valintoja, jotka suuntautuvat tietoisuuden laajentamiseen ja vievät sinut horisontin yli tuntemattomaan.

Halu muuttua hinnalla millä hyvänsä. Valmius laittaa itsensä likoon kasvun hyväksi.

Antautuminen kosmiseen tahtoon. Päätämme avautua palvelemaan hyvää luomakunnassa, koska ymmärrämme että ainoastaan siten tietoisuus laajenee pysyvästi.

Kurinalaisuus ja tietynlaisten rajoitteiden omaksuminen, jotta voisi saavuttaa maalin. Huomio täytyy kiinnittää olennaiseen, koska tässä maailmassa on niin paljon asioita, jotka hajaannuttavat mielen. Elämä on nopeasti ohi kiitävä mahdollisuus ja viisas käyttää aikansa hyvin.

Johdonmukaisuus omissa valinnoissa on tärkeää. Luonto tukee meitä kaikin tavoin aina, mutta jos sisäiset toiveemme ovat ristiriitaisia, niin kykymme vastaanottaa tuota apua jää usein vaillinaiseksi.

Horjumaton sitoutuminen tavoitteeseen. Ei auta jos sanoo itselleen, että muutun kun olosuhteet ovat oikeat. Ainoa asenne, joka toimii on aloittaa nyt, tänään. Sitoutua valittuun suuntaan ja kärsivällisesti palata siihen uudelleen ja uudelleen. Tämä varmistaa, että keinot tavoitteen saavuttamiseksi tulevat manifestoitumaan, koska nyt Luonto voi linjautua valitsemasi suunnan kanssa 100%.

Elämän puhtaus ja aikomusten selkeys tuovat tullessaan täyttymyksen ja elämä yksinkertaistuu.

Jokainen näistä asioista on tärkeä, jos tahdot saavuttaa sisäisen vapauden. Ne ovat itseasiassa välttämättömiä valintoja, joita meidän on hyvä harjoittaa. Ascension Asenteet myös vahvistavat näitä laatuja sisällämme eli aina kun ajattelemme Asenteita, me myös vahvistamme kaikkia näitä asioita. Ne ovat luontaisesti meissä jokaisessa olevia vahvuuksia, koska ne ovat osa luonnon voimien virtausta. Meidän ikivanha valintamme uida vastavirtaan on luonut tämän haastavan todellisuuden, jossa nyt olemme. Jos olet havainnut sisäisen muutoksen tarpeen, niin tiedät että tuo vanha valinta aikansa elänyt.

Aina on mahdollisuus luoda oma elämä uudelleen Kosmisen Tahdon mukaisesti Ylistyksessä, Kiitollisuudessa ja Rakkaudessa. Sen helppous tai vaikeus riippuu siitä, kuinka hyvin olemme omaksuneet näitä tässä mainittuja asioita. Kasvu voi olla puhdasta iloa…katso ketä tahansa pientä lasta, niin voit nähdä sen todellisuuden.

Nataraja

The Spirit in the world of matter

Once a psychic told me that I would be either very spiritual or very material in this life. There would be no middle road for me. Interestingly his words have been very true. My choice in this matter was to turn into spirituality and quite literally leave the material world´s obsessions behind me. This could have been a simple and straight forward story of one man rising in consciousness to meet the spirit. No twists or bends along the way.

Of course that was not what happened. I found that matter cannot be spiritualised through escaping its gravity. Being in the body means that the spirit and matter are together for a purpose and I could not undo that by any stretch of force or effort.

Even if it was not conscious at the time, I did try to escape life. Judgments were part of my inner world´s architecture and they were the cage that I had built for my spirit. So in that sense there was no escape. Not without thoroughly understanding the nature of that self imprisonment and then beginning to change the inner architecture through conscious choice.

It is amazing to experience what power lies inside of us when those building blocks on the inside are changed to something that supports life instead of judging life and eventually destroying it. We are literally creating our experiences from the inside out.

So what is it like for the spirit to be embodied?

I see it being revealed most openly when a child is born or when a person dies. The entering and exiting the physical body. A newborn child is still mostly “somewhere else”. They are integrating into the physical body and it takes a certain amount of time. Their spirit is much more present, but not quite in the material body to really manoeuvre it very effectively. And once the child is acclimatised into this material existence the spirit is already fading more to the background.

When I witnessed my grandmothers passing I experienced her spirit leaving the body and it was breathtaking. Literally for her, but for me as well. In that moment she saw the spirit world and entered into it. What was left behind in the material was the body. When I washed her body with my mother I had a profound revelation that we are not the body. That vehicle was an empty shell without the animating spirit.

All that time that we call life, that moment in time that is between the entering and the exiting, we struggle to find the balance between spirit and matter. The balance would not be so difficult to experience, if we were not so materially oriented.

The beginning part of my journey where I plunged into the spiritual life was both wonderful and very challenging. My own immaturity and strong sense of idealism created those twists and bends on the road. Through them I have come to learn many things and continue doing so everyday. Connecting with the spirit on the inside and meeting the material world not as something separate from that inner world, but integrally part of it, is what makes everyday an adventure.

In the fullness of life we could live with the curiosity and vitality of a child and at the same time with the ability to surrender as we do in death. Spirit can live fully in the material and all true Teachings point to this potential in every human being. In that fullness of Life the inner and the outer world are made of the building blocks of Praise, Gratitude and Love.

Nataraja

 

 

Arvostamisen taito

Oletko tullut ajatelleeksi, että arvostaminen on taito, jota voi harjoittaa?

Saatamme hyväksyä itsessämme sen, että tietyt asenteet ovat tulleet osaksi persoonallisuuttamme, vaikka niiden haitallisuus olisi päivän selvää. Kriittisyys itseä ja muita kohtaan on niin usein käytetty asenne, että se nousee pintaan helposti ja vaivattomasti. Kohtaamme arjessa jonkin haastavan tilanteen ja välitön reaktiomme on tuomita ja kritisoida.

Syy siihen, että se tapahtuu niin vaivattomasti on yksinkertaisesti siinä, että olemme antaneet kriittisyydelle paljon aikaa ja huomiota. Olemme työstäneet ja muokanneet mielemme maaperää tuolla asenteella.

Yhtä helposti voimme suunnata huomiomme tietoisuutta ja hyvinvointia laajentavaan suuntaan. Yksinkertaisin askel on opetella arvostamaan tuomitsemisen sijaan. Jokaisessa tilanteessa on mahdollista nähdä hyvää ja jokaista ihmistä voi arvostaa. Itseensä voi aina suhtautua arvostavasti. Kyse on vain näkökulman valinnasta. Se ei vaadi olosuhteiden muutosta tai itsemme tai läheistemme muuttamista. Me avaudumme näkemään sen hyvän, joka kaikessa on jo nyt.

Ishayoiden opetuksessa ylistys tai arvon antaminen on ensimmäinen askel Ascensioniin. Ensimmäinen Ascension Asenne on Ylistys Asenne. Se on koko tietoisuuden laajentamisen perusta. Koko Ascensionin harjoitus alkaa sillä. Niin yksinkertainen asia avaa oven meissä olevaan hyvään.

Kaikkein voimakkaimmat asiat on usein kätketty aivan lähellemme itsestään selvyyksinä. Vastausta ei tarvitse hakea kaukaa, eikä se ole mystiikan verhoon kääritty.

Ascension Asenteen käyttäminen vahvistaa meissä arvostamisen kokemusta ja kykyämme tuoda sitä esille arkipäivän tilanteissa. Harjoituksen kautta arvostamisen taito lisääntyy ja se alkaa heijastumaan kaikilla eri elämän osa-alueilla. Se on kuin lihas, jota on vahvistanut kuntosalilla säännöllisesti. Tai pianokappale, jota on harjoitellut innokkaasti.

Arvostaminen on elämän positiivisesti mullistava taito.

Nataraja