The effects of a simple choice

There was one moment in my childhood that seemed insignificant at the time, but it has come to my awareness many times in my adult life. Maybe because it symbolizes a very specific kind of experience and choice.

I was on the third grade in primary school and we had a sports competition day where everybody was supposed to participate on a chosen event. Mine was 1000m running. It was something I felt pretty comfortable with, but on the way to school I felt I could not go and participate at all. I drove my bike around for some hours just to spend the time somehow. Later I had to make up excuses why I was not there and effectively lie about the situation and even try to get my mom involved with signing a paper that I was sick although she knew I had not been sick.

That decision to turn away and escape from the uncomfortability of a competition turned into an experience of shame, manipulation and deceit. Instead of momentary uncomfortability I created an experience that I carried with me for a long time. At challenging times the egoic thoughts of limitation brought that memory back reminding me that turning away from challlenge is ok and that I have done that in the past.

The inner dialogue in all of us is filled with such events from the past. Some more conscious than others. Our choices build the inner structure of the mind that we rely upon. Many times those little things that we judge to be insignificant and small and where we think that making a compromise won´t hurt are the ones that leave a very definite impression in our nervoussystems. One that begins to define us creating a clear boundary on the inside that we then call our personality.

In hindsight I felt that it would have been a smarter choice to just face the challenge. But if I am to use that experience to my benefit there is no point in judging it or wishing I did something different. It can be used as a reminder of the importance of choice. Integrity creates cohesion and stability. The more that we are able to make choices from inner awareness and clarity, the easier it is to navigate in life. There is only this moment to make those choices.

Practising Ascension has been an integral part of creating a more cohesive inner landscape. A more objective awareness that can be a witness to the experience of life at all levels. Even the experiences of the past come to be perceived in a new light as the stresses are removed. The ability to learn from every experience, whether it was originally judged good or bad, increases with the growing inner awareness of consciousness.

Nataraja

Speaking the truth

In our everyday communications there are endless opportunities to be truthful about our feelings, thoughts and experiences. And many times, maybe most of the time, we end up choosing the seemingly easier path where we just don’t go there at all or soften things up thinking that it will make things easier for everybody.

That, anyway, is what I keep facing and seeing places where honesty and directness are absolutely fantastic tools to apply. Fear is what keeps us from moving into that direction because when there is a stronger flow in a situation there is also less control over what happens. Of course the idea of being in control is a mere fantasy, but one that most people cling onto for dear life. And ironically, perhaps, that is how we loose the ability to be truly alive, because of the desire to be in control.

When we think of children it is easy to see how innocent and truthful they can be in their expression. The conditioning and filters of various kinds are not yet effectively in place and for a short period the child is able to express very truthful things in a simple and direct way. Returning to a similar state of innocence as adults is what creates the opportunity for honest expression. 

How to be innocent when our minds are cluttered with past experiences and beliefs and thoughts about ourselves and the world? How to express anything clearly when it has to move through so much of inner landscape that is in turmoil?

If innocence is at the center of our own being then in order to experience it one must go where it is – inwards. We are at this point masters of the outward movement of the mind which has to do with everything in our worlds of sensory experience. But so much of the inner is left unconscious because we are not there to pay attention to it.

So to move inwards there has to be a path and a way to do it and of course there is. Those who have mastered consciousness and are beyond the confines of the limited experience of the waking state self have given us something to work with to reverse this flow of continual outward movement back inside toward the innocence of Being.

As we gain more access to that innocence that is present in us, and has been at all times, we naturally become more truthful and more expressive of what is real in our lives and what we see around us. Then every day we see more and more opportunities to pay attention to what is real and be present. 

Nataraja

 

Kuinka saavutamme todellisen vapauden?

Aivan ensimmäiseksi – mitä on vapaus? Tässä yhteydessä tarkoitan sillä vapautta tietämättömyydestä, joka on vallitseva tila ihmiskunnan kollektiivisessa tietoisuudessa. Tietämättömyys mistä? Siitä, että syvin olemuksemme on rajaton, ikuinen, muuttumaton, kaikkeuden lähde. Sen oivaltaminen ja kokeminen itsessä vapauttaa rajoittuneista uskomuksista ja stresseistä, jotka sitovat meidät kiinni itseään toistavaan tietämättömyyden kehään.

Eli kuinka tällaisen syvän tason muutoksen voi saavuttaa?

Maharishi Sadasiva Isham kirjoittaa kirjassaan Ascension! tästä aiheesta ja hän listaa niitä laatuja, joita meidän täytyy itsessämme kehittää edistyäksemme.

Nöyryys tunnustaa, että arkisen mielemme uskomukset eivät ole totta. Nekin, joihin olemme investoineet paljon aikaa ja joita arvostamme.

Rohkeus haastaa nämä uskomukset ja alkaa tehdä valintoja, jotka suuntautuvat tietoisuuden laajentamiseen ja vievät sinut horisontin yli tuntemattomaan.

Halu muuttua hinnalla millä hyvänsä. Valmius laittaa itsensä likoon kasvun hyväksi.

Antautuminen kosmiseen tahtoon. Päätämme avautua palvelemaan hyvää luomakunnassa, koska ymmärrämme että ainoastaan siten tietoisuus laajenee pysyvästi.

Kurinalaisuus ja tietynlaisten rajoitteiden omaksuminen, jotta voisi saavuttaa maalin. Huomio täytyy kiinnittää olennaiseen, koska tässä maailmassa on niin paljon asioita, jotka hajaannuttavat mielen. Elämä on nopeasti ohi kiitävä mahdollisuus ja viisas käyttää aikansa hyvin.

Johdonmukaisuus omissa valinnoissa on tärkeää. Luonto tukee meitä kaikin tavoin aina, mutta jos sisäiset toiveemme ovat ristiriitaisia, niin kykymme vastaanottaa tuota apua jää usein vaillinaiseksi.

Horjumaton sitoutuminen tavoitteeseen. Ei auta jos sanoo itselleen, että muutun kun olosuhteet ovat oikeat. Ainoa asenne, joka toimii on aloittaa nyt, tänään. Sitoutua valittuun suuntaan ja kärsivällisesti palata siihen uudelleen ja uudelleen. Tämä varmistaa, että keinot tavoitteen saavuttamiseksi tulevat manifestoitumaan, koska nyt Luonto voi linjautua valitsemasi suunnan kanssa 100%.

Elämän puhtaus ja aikomusten selkeys tuovat tullessaan täyttymyksen ja elämä yksinkertaistuu.

Jokainen näistä asioista on tärkeä, jos tahdot saavuttaa sisäisen vapauden. Ne ovat itseasiassa välttämättömiä valintoja, joita meidän on hyvä harjoittaa. Ascension Asenteet myös vahvistavat näitä laatuja sisällämme eli aina kun ajattelemme Asenteita, me myös vahvistamme kaikkia näitä asioita. Ne ovat luontaisesti meissä jokaisessa olevia vahvuuksia, koska ne ovat osa luonnon voimien virtausta. Meidän ikivanha valintamme uida vastavirtaan on luonut tämän haastavan todellisuuden, jossa nyt olemme. Jos olet havainnut sisäisen muutoksen tarpeen, niin tiedät että tuo vanha valinta aikansa elänyt.

Aina on mahdollisuus luoda oma elämä uudelleen Kosmisen Tahdon mukaisesti Ylistyksessä, Kiitollisuudessa ja Rakkaudessa. Sen helppous tai vaikeus riippuu siitä, kuinka hyvin olemme omaksuneet näitä tässä mainittuja asioita. Kasvu voi olla puhdasta iloa…katso ketä tahansa pientä lasta, niin voit nähdä sen todellisuuden.

Nataraja

The Spirit in the world of matter

Once a psychic told me that I would be either very spiritual or very material in this life. There would be no middle road for me. Interestingly his words have been very true. My choice in this matter was to turn into spirituality and quite literally leave the material world´s obsessions behind me. This could have been a simple and straight forward story of one man rising in consciousness to meet the spirit. No twists or bends along the way.

Of course that was not what happened. I found that matter cannot be spiritualised through escaping its gravity. Being in the body means that the spirit and matter are together for a purpose and I could not undo that by any stretch of force or effort.

Even if it was not conscious at the time, I did try to escape life. Judgments were part of my inner world´s architecture and they were the cage that I had built for my spirit. So in that sense there was no escape. Not without thoroughly understanding the nature of that self imprisonment and then beginning to change the inner architecture through conscious choice.

It is amazing to experience what power lies inside of us when those building blocks on the inside are changed to something that supports life instead of judging life and eventually destroying it. We are literally creating our experiences from the inside out.

So what is it like for the spirit to be embodied?

I see it being revealed most openly when a child is born or when a person dies. The entering and exiting the physical body. A newborn child is still mostly “somewhere else”. They are integrating into the physical body and it takes a certain amount of time. Their spirit is much more present, but not quite in the material body to really manoeuvre it very effectively. And once the child is acclimatised into this material existence the spirit is already fading more to the background.

When I witnessed my grandmothers passing I experienced her spirit leaving the body and it was breathtaking. Literally for her, but for me as well. In that moment she saw the spirit world and entered into it. What was left behind in the material was the body. When I washed her body with my mother I had a profound revelation that we are not the body. That vehicle was an empty shell without the animating spirit.

All that time that we call life, that moment in time that is between the entering and the exiting, we struggle to find the balance between spirit and matter. The balance would not be so difficult to experience, if we were not so materially oriented.

The beginning part of my journey where I plunged into the spiritual life was both wonderful and very challenging. My own immaturity and strong sense of idealism created those twists and bends on the road. Through them I have come to learn many things and continue doing so everyday. Connecting with the spirit on the inside and meeting the material world not as something separate from that inner world, but integrally part of it, is what makes everyday an adventure.

In the fullness of life we could live with the curiosity and vitality of a child and at the same time with the ability to surrender as we do in death. Spirit can live fully in the material and all true Teachings point to this potential in every human being. In that fullness of Life the inner and the outer world are made of the building blocks of Praise, Gratitude and Love.

Nataraja

 

 

Arvostamisen taito

Oletko tullut ajatelleeksi, että arvostaminen on taito, jota voi harjoittaa?

Saatamme hyväksyä itsessämme sen, että tietyt asenteet ovat tulleet osaksi persoonallisuuttamme, vaikka niiden haitallisuus olisi päivän selvää. Kriittisyys itseä ja muita kohtaan on niin usein käytetty asenne, että se nousee pintaan helposti ja vaivattomasti. Kohtaamme arjessa jonkin haastavan tilanteen ja välitön reaktiomme on tuomita ja kritisoida.

Syy siihen, että se tapahtuu niin vaivattomasti on yksinkertaisesti siinä, että olemme antaneet kriittisyydelle paljon aikaa ja huomiota. Olemme työstäneet ja muokanneet mielemme maaperää tuolla asenteella.

Yhtä helposti voimme suunnata huomiomme tietoisuutta ja hyvinvointia laajentavaan suuntaan. Yksinkertaisin askel on opetella arvostamaan tuomitsemisen sijaan. Jokaisessa tilanteessa on mahdollista nähdä hyvää ja jokaista ihmistä voi arvostaa. Itseensä voi aina suhtautua arvostavasti. Kyse on vain näkökulman valinnasta. Se ei vaadi olosuhteiden muutosta tai itsemme tai läheistemme muuttamista. Me avaudumme näkemään sen hyvän, joka kaikessa on jo nyt.

Ishayoiden opetuksessa ylistys tai arvon antaminen on ensimmäinen askel Ascensioniin. Ensimmäinen Ascension Asenne on Ylistys Asenne. Se on koko tietoisuuden laajentamisen perusta. Koko Ascensionin harjoitus alkaa sillä. Niin yksinkertainen asia avaa oven meissä olevaan hyvään.

Kaikkein voimakkaimmat asiat on usein kätketty aivan lähellemme itsestään selvyyksinä. Vastausta ei tarvitse hakea kaukaa, eikä se ole mystiikan verhoon kääritty.

Ascension Asenteen käyttäminen vahvistaa meissä arvostamisen kokemusta ja kykyämme tuoda sitä esille arkipäivän tilanteissa. Harjoituksen kautta arvostamisen taito lisääntyy ja se alkaa heijastumaan kaikilla eri elämän osa-alueilla. Se on kuin lihas, jota on vahvistanut kuntosalilla säännöllisesti. Tai pianokappale, jota on harjoitellut innokkaasti.

Arvostaminen on elämän positiivisesti mullistava taito.

Nataraja

Olenko oman maailmani luoja?

Kun heräsit tähän päivään ja nousit sängystä ylös teit ensimmäisen ratkaisevan valinnan. Edessäsi avautuu kaksi mahdollista kokemisen tasoa.

Yhdessä pyrit parhaasi mukaan ottamaan vastaan mitä päivä tuo tullessaan ja luovimaan sen tuomien haasteiden ja valintojen virrassa. Suhteesi maailmaan on olla sen armoilla ja voimaton vaikuttamaan siihen mitenkään merkittävällä tavalla.

Toisessa päätät pitää huomiosi olennaisessa, jotta voit kulkea kohti valitsemaasi tavoitetta. Kohtaat haasteita ja teet valintoja. Suhteesi maailmaan on nöyrä, mutta samalla ymmärrät, että se heijastaa omaa sisäistä tilaasi sen sijaan, että se olisi jokin itsesi ulkopuolella oleva asia, jota vastaan täytyy kamppailla.

Uhri vai luoja?

Ulkoisesti päiväsi voi näyttää täsmälleen samalta kuljit kumpaa polkua tahansa, mutta sisäinen kokemuksesi on hyvin erilainen.

Yksi Ascension harjoituksen mahdollisuuksista on se, että voit kehittää itsessäsi kykyä olla objektiivisempi oman sisäisen tilasi suhteen. Voit tehdä selkeämpiä havaintoja siitä kumpaa polkua olet päättänyt päivän aikana kulkea. Päätitkö olla olosuhteiden uhri (koska se kuitenkin antaa mahdollisuuden poistaa itseltä vastuun taakan) ja ehkä syyttää olosuhteita tuntemuksistasi ja kokemuksistasi? Vai kohtasitko itsesi ottaen vastuun niistä valinnoista, jotka teit?

Tässä yksinkertaisessa valinnassa piilee uskomaton voima.

Ascension Asenteet ovat kuin avaimia Universaalisuuden Oveen. Mutta pelkkä oven avaaminen ei riitä. On otettava askel eteenpäin ja tehtävä valinta miten päätämme lähestyä elämäämme. Aktivoimmeko sen syvemmän tason, joka avautuu Ascensoidessa?Olemmeko uhreja vai luojia?

Nataraja

Ajatuksen voima

Jokainen ajatus on syntyhetkellään puhdas, voimakas, viisauden ja rakkauden täyttämä. Jos voisimme olla tietoisia mielen syvemmillä tasoilla, kokisimme selkeästi kuinka ajatukset luovat kaiken todellisen elämässämme. Arvostaisimme sisällämme olevaa voimaa ja luovuuden virtaa.

Kokemus mielen liikkeestä arjessa on kuitenkin useimmiten toisenlainen. Levottomuus, hajanaisuus ja ajatusten suuri määrä on mielen tila, joka koetaan normaalina. Kokemuksemme pintamielen tasolla on stressin ja rajallisten uskomusten värittämä, jolloin ajatusten laatu ja voima on heikko.

Tämä saa kuitenkin monet hakeutumaan meditaation tai henkisten harjoitusten pariin. Jokainen tietää intuitiivisesti, että muuttamalla mielemme, voimme muuttaa maailmamme.

Usein meditatiivinen harjoitus ymmärretään niin, että yritetään hiljentää mieli tai saada aikaan jokin tietynlainen kokemus. Lopputulos voi kuitenkin olla se, että mielen pakottaminen tuottaakin lisää jännitettä emmekä pääse kokemaan mielen syvempiä tasoja.

Ishayoiden Ascension harjoitus antaa mielelle välineen, puhtaan ajatuksen, jota kutsumme Ascension Asenteeksi. Se suuntaa mielen takaisin ajatusten alkulähteelle ja säännöllisen harjoituksen kautta on mahdollista kokea tuo syvempi taso tietoisemmin ja niin, että siitä tulee pysyvä olemisen tila.

Tähän luonnolliseen prosessiin ei kuitenkaan kuulu mielen pakottaminen tai kontrolloiminen. Siihen ei kuulu edes mielen tyhjentäminen. Syvemmillä tasoilla mielen luontainen tila on hiljaisuus, eikä sitä tarvitse pakottaa siihen. Se tapahtuu luonnollisesti, kun on vain puhdas ajatus, joka toimii välineenä suuntaamaan mielen takaisin kaikkien ajatusten lähteeseen.

Nataraja

Ascensionin aakkosia

 

Ascension on yksinkertainen, mutta tehokas harjoitus mielelle. Sen vaikutuksesta mieli asettuu kokemaan yhä syvempiä tasoja ja keho luontaisesti rentoutuu. Rentoutumisen taso on syvempää kuin syvimmässä unessä yöllä.

Stressin purkamisen kannalta on tuskin parempaa tapaa käyttää aikaa kuin Ascensoimalla. Sekä keho että mieli saavat juuri sitä mitä ne eniten kaipaavat – rentoutta ja rauhaa.

Harjoituksen käytännöllisyys on myös siinä, että sitä voi tehdä sekä silmät auki että silmät kiinni. Eli säännöllinen harjoitus mahdollistaa pysyvän sisäisen vakauden saavuttamisen. Ajattele, että olisit valpas, läsnäoleva ja rauhallinen ja kohtaisit arjen kuohut siitä kokemuksesta käsin. Elämän voi muuttaa sisältä ulospäin.

Nataraja