Henkisyys ja uskonnollisuus

Uskotko sinä Jumalaan? Kuulutko kirkkoon? Onko kuoleman toisella puolella elämää? Henkiseen elämään ja uskontoon liittyvät kysymykset ovat omassa kulttuurissamme alueita, joille harvemmin keskusteluissa mennään. Ne koetaan yksityisiksi, arkaluontoisiksi ja ehkä vaikeiksi.  Ovatko henkisyys ja uskonnollisuus edes sama asia ja mitä ne oikeastaan tarkoittavat?

Wikipediassa uskonto on määritelty uskoksi ja pyhyyden kokemukseksi, joka on muotoutunut oppijärjestelmäksi ja ilmenee erilaisina yhteisöllisinä tapoina ja palvontamenoina. Monien suomalaisten uskonnollisuus ilmeneekin lähinnä siinä, että kirkossa käydään jonain juhlapyhänä, ristiäisissä, häissä ja hautajaisissa. Kaikilla näillä on yhteisöllinen merkitys ja ne heijastavat jokaisessa olevaa sisäistä pyrkimystä kulkea kohti hengellistä maailmaa ja kokemusta siitä. Mutta niillä ei ole välttämättä syvällistä vaikutusta arkisen elämämme kulkuun.

Jokaisessa meissä on kaipuu syvempään henkiseen yhteyteen riippumatta siitä olemmeko me tietoisia siitä tai emme. Ehkä yksi syy siihen, miksi kirkko on eräänlaisessa kriisissä modernissa ajassa, syntyy juuri siitä, että rituaalinen ja sosiaalinen uskonnollisuus ei enää riitä. Yhä useampi haluaa henkilökohtaisen kokemuksen itsensä sisällä rauhasta, joka ylittää ymmärryksen. Kristillinen opetus kuvastaa sisäistä yhteyttä näillä sanoilla, mutta sillä on vähän tai ei ollenkaan keinoja johdattaa ihmisiä siihen.

Uskonto on kuitenkin edustanut hengen kulttuuria pitkään ja sen ulkopuolella vaihtoehdot ovat olleet vähissä. Muita vaihtoehtoja henkisyyteen on alkanut nousta pintaan, mutta ne ovat usein marginaalissa olevia ja niistäkin puhutaan vain samanhenkisten ihmisten kanssa.

Henkisyys voitaisiin varmasti kuvata monella tavalla. Itse kuvaisin sitä suorana henkilökohtaisena kokemuksena todellisesta itsestäni, hengestä, joka on ensisijainen todellisuus ja koko olemassa olomme pohja. Todellinen henkinen kulttuuri ei ole oppi tai filosofia. Se on kokemus itsemme Jumalallisesta luonteesta, joka vaikuttaa elämässämme jokaisessa hetkessä. Tietoisuus, joka on ollut kanssamme aina ja jonka kokeminen tuo aina syvenevää rakkautta ja viisautta elämäämme.

Kärsimys ja sairaus saavat alkunsa elämässämme olevasta hengen köyhyydestä. Mielen rauhaa ja kehon terveyttä on mahdotonta saavuttaa ilman todellisen sisäisen yhteyden tuomaa vakautta ja voimaa. Tarvitsemme keinoja todellisen henkisen kulttuurin esiin nostamiseksi tässä ajassa.

Ishaya sana tarkoittaa “Kristus tietoisuudelle”. Ishayoiden Ascension on valaistuneiden mestareiden Opetus, joka mahdollistaa korkeamman tietoisuuden kokemisen pysyvänä osana elämää. Ascension ei ole uskonto tai oppi, joka kertoisi, miten elää oikein. Se antaa mielelle välineen rukoukseen tai oikeaan ajatteluun tai meditaatioon, miten sen kukin haluaa sanoittaa. Harjoituksen kautta sisäinen viisaus ja rakkaus voivat yhä selkeämmin johdattaa meitä eteenpäin. Tämä on henkilökohtainen ja jokaisen sisällä tapahtuva prosessi, mutta samalla se on syvimmällä tasolla yhteisöllinen, koska se luo yhteyden siihen tietoisuuden tasoon, jossa me kaikki olemme yhteydessä ja yhtä. Kaikki hyötyvät yksilön kasvusta ja yhteisöt kukoistavat sen seurauksena.

Puhtaan hengen kokeminen omassa itsessämme on se henkisyys, jota me sydämessämme kaipaamme. Siihen on monia teitä ja Ishayat tarjoavat yhden suoran ja hyvin yksinkertaisen tavan lähestyä syvintä totuutta ja luoda toimivaa ja voimallista henkistä kulttuuria omassa elämässä kaikissa arkisissa kiireissä ja haasteissa.

Kun oma mieli ja keho ovat hengen temppelinä, voit löytää kirkon ja pyhän paikan mistä vain. Ja kuten itselleni on käynyt, olen löytänyt myös kirkoissa olevan kauneuden ja pyhyyden uudella tavalla oman sisäisen yhteyden vahvistumisen kautta. Jumala sana ei  ole enää minulle  tyhjä ja merkityksetön, niinkuin se oli aikaisemmin, vaan täyttymyksellinen ja todellinen.

Hengen voitto materiasta tarkoittaa, että ymmärtää ja kokee hengen olevan kaiken perusta ja lähde ja maali.

Nataraja

 

 

Freedom vs slavery

”Freedom means being able to move through the characteristics of the world without losing the stability and integrity of Consciousness. Slavery means being overshadowed by every experience, forgetting joy, forgetting peace, forgetting love, forgetting everything that is of the Real, the True or the Good and being left with nothing, but a handful of broken dreams, a castle of sand, a phantasmal mirage of life.”                       MSI, Enlightenment!

One of the difficulties with enlightened concepts such as freedom is that the surface mind experiences only boundaries and it is filled with limiting beliefs about reality and identifies with a mere shadow of the real Self. The understanding will always fall short. It is like somebody describing another country to you, one that you have never visited, and you can only try to imagine its landscape and customs. If you were to go and travel to that country then you could have a real conversation about it and your voice would carry the resonance of your personal experience.

We live in a world that is asleep, forgetful of the true nature of the Self. Even if it is filled with suffering we are very attached to this phantasmal mirage of life that we call reality. It is known to us and it has become who and what we think we are. A very compelling dream indeed.

When MSI talks of freedom, he is not merely wanting to expand the intellectual understanding. He is pointing to something Real that one can actually experience. Like it is a country that you can travel to. Not some planet in the outer regions of the galaxy that is far beyond your reach, but actually a place that is very easily accessible and close to you. The Ishayas are inviting all of us in this dream to come and join in the experience of stability and integrity of Consciousness.

From the moment that I was introduced to the Ishayas´ Teaching of Ascension, this was the most compelling invitation I had ever heard.

To experience True Freedom? Is that possible? And really, what is it?

That is for us to find out and to experience. 

What could be a more worthy goal for a human life?

Nataraja