Freedom vs slavery

”Freedom means being able to move through the characteristics of the world without losing the stability and integrity of Consciousness. Slavery means being overshadowed by every experience, forgetting joy, forgetting peace, forgetting love, forgetting everything that is of the Real, the True or the Good and being left with nothing, but a handful of broken dreams, a castle of sand, a phantasmal mirage of life.”                       MSI, Enlightenment!

One of the difficulties with enlightened concepts such as freedom is that the surface mind experiences only boundaries and it is filled with limiting beliefs about reality and identifies with a mere shadow of the real Self. The understanding will always fall short. It is like somebody describing another country to you, one that you have never visited, and you can only try to imagine its landscape and customs. If you were to go and travel to that country then you could have a real conversation about it and your voice would carry the resonance of your personal experience.

We live in a world that is asleep, forgetful of the true nature of the Self. Even if it is filled with suffering we are very attached to this phantasmal mirage of life that we call reality. It is known to us and it has become who and what we think we are. A very compelling dream indeed.

When MSI talks of freedom, he is not merely wanting to expand the intellectual understanding. He is pointing to something Real that one can actually experience. Like it is a country that you can travel to. Not some planet in the outer regions of the galaxy that is far beyond your reach, but actually a place that is very easily accessible and close to you. The Ishayas are inviting all of us in this dream to come and join in the experience of stability and integrity of Consciousness.

From the moment that I was introduced to the Ishayas´ Teaching of Ascension, this was the most compelling invitation I had ever heard.

To experience True Freedom? Is that possible? And really, what is it?

That is for us to find out and to experience. 

What could be a more worthy goal for a human life?

Nataraja

Mestareiden Opetus

Ascension on ikivanha, toimiva ja yksinkertainen harjoitus. Sen tietää jokainen, joka on tutustunut asiaan henkilökohtaisen kokemuksen siivittämänä. Mutta silti Ascension on taito ja se tarkoittaa, että ainoastaan harjoitus tekee mestarin.

Patanjali kirjoitti joogasutrissaan tästä aiheesta viisi tuhatta vuotta sitten ja hänen sutriaan taas on kommentoinut MSI tässä ajassa Enlightenment kirjassaan. Nämä kaksi valaistunutta Mestaria antoivat muutaman suuntaviitan tähän aiheeseen, jotka koin niin mielenkiintoisina ja innostavina, että halusin tuoda ne tällekin foorumille tiivistetyssä muodossa. Jos haluat lukea Enlightenment kirjasta ne sutrat, joista nämä on poimittu, niin löydät merkinnät otsikoiden jälkeen.

Ehkä nämä avaavat sinulle jotakin uutta valaistuneiden Mestarien ehtymättömästä viisaudesta.

Harjoittele pitkän aikaa antaumuksella. (Enlightenment I.14) Opittuasi toimivan tekniikan tietoisuuden laajentamiseksi harjoittelun säännöllisyys on kaikki kaikessa. Elämässämme on niin monenlaisia asioita, jotka vaativat huomiotamme ja energiaamme, mutta kuinka paljon annamme huomiota sille, joka antaa meille elämän ja on kaikkien kokemustemme perustana?

Usko tavoitteeseen. (Enlightenment I.20) Vaikka Ascensoimisen prosessi on mekaaninen eikä vaadi, että uskomme siihen, on kuitenkin tarpeellista, että uskomme sisäisten haitallisten ohjelmien pois pyyhkimisen olevan mahdollista. Tämä taas tukee valintaamme järjestää päivittäiset rutiinimme niin, että voimme Ascensoida säännöllisesti.

Ole intohimoinen harjoituksessasi. (Enlightenment I.21) Todellisen Itsemme kokeminen on lähempänä kuin oman sydämemme lyönti. Tästä johtuen huomion sisäänpäin kääntäminen eli Ascensoiminen tuottaa välittömiä tuloksia vaivattomasti. Jos sinulla on toimivat välineet, et tarvitse muuta kuin intohimoisen asenteen saavuttaaksesi maalin nopeasti.

Antaudu korkeammalle voimalle. (Enlightenment I.23) Tämä on sydämen asia. Jos pystyt antamaan itse luomasi uskomukset rajallisuudesta, pelosta, sairaudesta, epäonnistumisesta ja kuolemasta takaisin Suuremman käsiin, tietoisuus tulee luonnollisesti laajenemaan Ascendantin suuntaan. Mitään älyllistä prosessointia ei tarvita, koska Suurin on puhdasta rakkautta. Ainoa mitä tarvitaan, on lakata uskomasta siihen, mikä ei ole totta.

Ascensoi OM sanaa. (Enlightenment I.28) OM sanan tarkoitus on luoda Universumi ja ylläpitää sen suunta harmoniassa kasvun ja evoluution kanssa. Käyttäessäsi OM sanaa Ascensoimisen välineenä löydät yksilöllisen ja kosmisen elämän tarkoituksen. Täydellinen ja jatkuva tietoisuus Ascndantista on yksilöllisen elämän maali. Kosmisen elämän maali taas on tuoda iloa, täyttymystä, paranemista ja valaistumista keikille luoduille olennoille.

Ole yksisuuntainen. (Enlightenment I.32) Kun tietoisuus tulee yhdeksi Ascendantin kanssa, kaikki sisäiset esteet ja niiden tuottamat negatiiviset vaikutukset elämässämme lakkaavat. Tämä ei ole vaikeaa. Toisaalta on erittäin vaikeaa yrittää parantaa mielemme, tunteidemme tai kehomme epätasapainotiloja ilman yhteyttä olemassaolomme perustaan.

Seuraa iloasi. (Enlightenment I.39) Mitä on todellinen ilo? Syvimmällä tasolla meissä jokaisessa on halu tuntea todellinen Itse. Kaikkien pinnallisten toiveiden ja halujen alla lepää puhdas ja muuttumaton toive Ascendantin yhteyteen palaamisesta. “Kuka minä olen?” “Miksi minä olen täällä?” “Mitä minä olen?” “Mikä on kaiken tämän tarkoitus?” Nämä kysymykset johtavat sinut todellisen ilon äärelle ja suuntaavat sinut maalia kohden kaikkein suorimmalla tavalla.

Nataraja