Opi Ascensoimaan / Learn to Ascend

Ensimmäiset neljä Ascension tekniikkaa muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan nimellä Ensimmäinen Sfääri ja ne opetetaan viikonloppukurssin muodossa. Viikonlopun aikana opetus vaihtelee luentojen ja Ascensoimisen harjoittamisen välillä. Tämä antaa mahdollisuuden harjoitella uusia tekniikoita samalla kun ne opitaan. Oppilaat voivat esittää myös kysymyksiä ja saada palautetta kokemuksistaan opettajilta.

Viikonloppukurssin aikataulu on perjantaina 19-22 ja lauantaina sekä sunnuntaina 10-17.

Perjantai-iltana saat Ylistys Ascension Asenteen ja opit Ascensoimaan.

Lauantaina käydään läpi Ascensoimisen mekaniikkaa ja saat Kiitollisuus ja Rakkaus Asenteet.

Sunnuntaina saat Kognitio tekniikan ja keskustelemme seitsemästä tietoisuudentasosta.

Viikonloppuna käsitellään myös seuraavia aiheita:

Valinta ja sen voima

Elämäsi ja kehosi luominen

Uhrista luojaksi

Kurssin hinta on 350-450€ välillä ja jokaiselle kurssille määritellään hinta erikseen.  Kurssin käytyään voi tulla kertaamaan  viikonloppukursseja  ilmaiseksi milloin tahansa. Usein kursseilla onkin sekä uusia oppilaita että kertaajia.

Ensimmäinen Sfääri antaa tekniikat ja riittävän kokemuksen, jonka jälkeen voi alkaa harjoittamaan Ascensionia omassa arjessaan. Viikonloppu on elämän muuttava kokemus.


The first four Ascension Attitudes are collectively called a First Sphere and they are taught in a weekend format. During the weekend we alternate with lectures and practise using the Attitudes. This creates the opportunity to have intellectual understanding while gaining direct personal experience as well. The students will have the opportunity to ask questions and get feedback from the teachers.

Usually the schedule for the weekend is on Friday 7pm-10pm and Saturday and Sunday are from 10am-5pm.

On Friday you get the Praise Attitude and you learn how to Ascend.

On Saturday you learn the mechanics of Ascension and get the Gratitude and Love Attitudes.

On Sunday you will receive the Cognition technique and learn about the seven states of consciousness.

Some of the topics of discussion during the weekend are:

The power of choice

How you create your life and your body

How to overcome victim consciousness

The course fee varies a little, but is generally around 350-450€ and once you have learned to Ascend you can audit the future courses for free. Usually the courses have new students and auditors which creates interesting dynamics for learning for all participants.

The First Sphere gives you everything you need in order to integrate the practice of Ascension into your daily life. It is a truly transformative weekend to experience.