Mitä on Ascension?

Tämän päivän kiireisessä ja haastavassa maailmassa monet etsivät keinoja mielen rauhoittamiseen ja kehon rentouttamiseen. Informaation ja tekemisen määrä on niin valtava, että huomio hajaantuu ja energia valuu helposti hukkaan ilman, että saamme mitään aikaiseksi. Modernin yhteiskunnan tarjoama henkinen tuki ja henkinen kulttuuri  ylipäätään on jäänyt kaiken muun alle eikä sen merkitystä täysin ymmärretä. Ja toisaalta monet vierastavat uskontoja tai vaikkapa idän filosofioita, jotka ovat olleet eri aikoina henkisyyden tukirakenteina. Mistä löytää toimiva ratkaisu?

Ascension nousee ikivanhan tradition syvistä juurista ja kuitenkin se vastaa tämän päivän tarpeisiin ja haasteisiin. Se ei ole uskonto tai filosofia eikä perustu gurun seuraamiseen. Ascension on yksinkertainen tapa suunnata mieli kohti ajattelun syvempiä tasoja sekä silmät kiinni meditatiivisessa harjoituksessa että silmät auki arjen keskellä.

Ascension perustuu vanhaan viisauteen siitä, miten tietoisuutta laajennetaan, miten keho ja mieli toimivat yhdessä optimaalisesti ja miten elämän voi suunnata kohti Universaalisuutta ja Hyvää. Prosessi on yksinkertainen ja täysin luonnollinen. Se ei vaadi aikaisempaa kokemusta meditaatiosta tai erityistä ymmärrystä filosofisista pohdinnoista. Oma sisäinen kokemus ja sen laajentaminen ja tiedostaminen on harjoituksen ytimessä. Se mahdollistaa yksilölle sisäisen eheyden löytämisen, joka taas vahvistaa yhteisen hyvän ilmentymistä maailmassa.

Ascension sopii käytännöllisyydessään kenelle tahansa taustasta tai omista uskomuksista riippumatta. Ascensoimaan oppineet ihmiset tekevät tätä harjoitusta varsin erilaisista syistä ja pyrkimyksistä. Se on väline, jolla voi saavuttaa korkeimman valaistumisen tason. Jollekin se on henkistä elämää syventävä osa arkea ja toiselle ehkä rentoutumiseen ja parempaan yöuneen johtava tekniikka. Tai mahdollisesti tehokas stressinhallintakeino. Ascensionin harjoitus on integroitavissa kaikenlaisiin elämäntyyleihin ja -tapoihin.

Ascension antaa myös tiedollisen pohjan kehon ja mielen yhteistyön parempaan ymmärtämiseen. Kun tiedostamme, kuinka luomme stressiä ja esteitä omassa elämässämme asenteidemme ja ajattelumme kautta, voimme alkaa tehdä uusia valintoja, joilla on syvällinen ja pysyvä vaikutus elämän laatuumme.

Ascension on ennen kaikkea kokemuksellinen opetus. Sen oppiminen on helppoa ja sen kautta pääsee kiinni itse tekniikoiden käyttämiseen omassa arjessaan. Ota selvää, miten se voi auttaa kohottamaan oman elämäsi laatua!