Kirjat

MSI (Maharishi sadasiva Isham) on kirjoittanut kuusi kirjaa, joiden kautta Ascensionin opetukseen voi tutustua syvemmin. Ne voi ostaa joko tavallisina kirjoina ottamalla yhteyttä tämän sivuston ylläpitäjään tai sitten e-kirjoina www.tifpublishing.org kautta. Ascension! ja Ensimmäinen Ukkonen on käännetty myös suomeksi!

Ascension!        

Tämä kirja selittää selkeästi Ishayoiden ikivanhat opetukset niin kuin MSI kirjoitti kirjassaan Ensimmäinen Ukkonen.

Tässä MSI tarjoaa syvempää ymmärrystä kokemuksellisista tekniikoista ja omalla viisaudellaan luontevasti paljastaa jokaisen meidän sisällä olevan perustavanlaatuisen Totuuden.

Tässä tekstissä on vastauksia moniin elämän keskeisiin mysteereihin. Tämä on totta jokaiselle, joka on avoin tutkimaan tätä kirjaa avoimin mielin ja viattomin sydämin.

…kaikille, jotka pyhittävät elämänsä totuudelle.

Ensimmäinen Ukkonen

Seikkailun ja tarinankerronnan avulla MSI kertoo uudelleen matkastaan, jossa hän löysi salaisen munkkien järjestön, ja kuinka heidän ikivanhan opetuksensa viisauden oppiminen muutti hänen elämänsä. 

Ensimmäisenä länsimaalaisena, joka vieraili nykyään Ishayoina tunnetun munkkijärjestön luona, MSI:n  mukaansa tempaava tarina on inspiroiva ja samalla hieno esittely siitä keitä he ovat ja mitä he opettavat.  

”Sen mitä olen tehnyt, voi kuka tahansa tehdä.”

Second Thunder

Löydettyään Ensimmäisessä Ukkosessa kuvatut Ikivanhat Opetukset, MSI tallensi visiot ja kokemukset, joita hänellä oli opiskellessaan Ishayoiden kanssa.Tämä kirja ja sitä seuraavat Thunder-sarjan kirjat on kirjoitettu myyttisten tarinoiden muotoon, koska ne ovat visionääristen kokemusten korkein ilmaisun muoto. Second Thunder kirjassa MSI tekee meidät tutuiksi puolijumalallisen olennon, Herra Ganan kanssa, joka eli kauan ennen tunnettua historiaamme. Gana, joka ilmentää ja yksilöllistää ihmiskunnan kollektiivisen tietoisuuden, kulkee monien elämien läpi yrityksessään tulla alimpien luonteen tasojensa herraksi ja noustakseen täyteen tietoisuuteen. Tämä tulee yhä monimutkaisemmaksi, kun hänen ymmärryksensä yksilön yhteydestä Universumiin avautuu…

”Ehkä…sinä saatat muistaa?”

Third Thunder

Orah, The deathless dancer

Myyttinen tarina löytämisestä, joka heijastelee sielun matkaa Jumalallisesta täydellisyydestä täyteen muistamattomuuteen ja takaisin. Tämä kirja rakentuu Second Thunder-kirjan aloittaman visionäärisen teeman päälle ja jatkaa Herra Ganan tehtävien kanssa. Tämä tarina on mukaansatempaava, täynnä monia intensiivisiä konflikteja jatkuvassa taistelussa Yhden voimien ja egon, jota edustaa Valin ja hänen Asur armeijansa, välillä.

”Visionäärisen kokemuksen termein alkupisteeseen palaaminen tapahtuu erilaisten sisäisten hahmojen tunnistamisen kautta, hylkäämällä ne, jotka eivät palvele kasvun prosessia ja vahvistamalla niitä, jotka palvelevat, tuhoten käyttökelvottoman, luoden sitä mikä on käyttökelpoista.” -MSI

Third Thunder

Shamara, The oblation bearer

Ikivanhassa traditiossa lukemattomat sukupolvet uhrin kantajia toivat kantamuksensa ikuiseen tuleen täydessä luottamuksessa ja täydessä antautumisessa. Olivatko menneet sukupolvet epäonnistuneet? Kuinka monta uhria vaatisi, että Atira saisi täyttymyksen?

Tämä kirja on viimeisin MSI kirja, joka on julkaistu ja se on saatavissa E-kirja muodossa.

Enlightenment 

The Yoga sutras of Patanjali, A new translation and commentary

Maharishi Patanjalin joogasutrat ovat historian kokonaisvaltaisin kuvaus tietoisuuden laajentumisen mekaniikasta. Ne ovat systemaattinen ja täydellinen ymmärrys siitä mitä muutoksia tapahtuu psykologisesti, emotionaalisesti ja fyysisesti yksilön kehittyessä täyteen valaistumiseen. Hänen tekstinsä joogasta oli luotu auttamaan ketä tahansa nousemaan tähän inhimillisen täydellisyyden tilaan ja tätä kehitysprosessia kutsutaan Ascensioniksi tai tietämättömyyden rajoituksien yläpuolelle nousemiseksi.

”MSI tarjoaa mahtavan käännöksen ja kommentaarin käyttäen sanskriitin täydellistä hallintaa ja tietoista ymmärrystään kasvusta valaistumiseen.”

Rodavi

Fiktiivinen hahmo tarinassa, joka kuvaa ihmiskunnan jokaisessa yksilössä olevaa kutsua henkisyyteen.

MSI

Maharishi Sadasiva Isham – MSI

1949-1997

Onnellisessa avioliitossa kolmen lapsen isänä MSI:n elämä muuttui yhtäkkiä 1988 hänen menettäessään työnsä, talonsa, rahansa ja perheensä avioerossa. Ottaen nämä muutokset merkkinä siitä, että hänen elämälleen oli toinen tarkoitus, hän aloitti totuuden etsimisen.

Himalajalla hän löysi ikivanhan munkkien järjestön, heidät tunnetaan Ishayoina. Heiltä oppi hän tekniikat, joita kutsutaan yhdessä nimellä ”Ishayoiden Ascension”. Ishayat opastivat häntä tuomaan nämä tekniikat maailmaan tässä ajassa, jossa niitä tarvitaan.

Ishaya Tradition Linjassa on nyt ryhmä päteviä opettajia, mikä on seurausta hänen sitoutumisestaan ja pyhittäytymisestään Ishayoiden Opetukseen.