Kuinka saavutamme todellisen vapauden?

Aivan ensimmäiseksi – mitä on vapaus? Tässä yhteydessä tarkoitan sillä vapautta tietämättömyydestä, joka on vallitseva tila ihmiskunnan kollektiivisessa tietoisuudessa. Tietämättömyys mistä? Siitä, että syvin olemuksemme on rajaton, ikuinen, muuttumaton, kaikkeuden lähde. Sen oivaltaminen ja kokeminen itsessä vapauttaa rajoittuneista uskomuksista ja stresseistä, jotka sitovat meidät kiinni itseään toistavaan tietämättömyyden kehään.

Eli kuinka tällaisen syvän tason muutoksen voi saavuttaa?

Maharishi Sadasiva Isham kirjoittaa kirjassaan Ascension! tästä aiheesta ja hän listaa niitä laatuja, joita meidän täytyy itsessämme kehittää edistyäksemme.

Nöyryys tunnustaa, että arkisen mielemme uskomukset eivät ole totta. Nekin, joihin olemme investoineet paljon aikaa ja joita arvostamme.

Rohkeus haastaa nämä uskomukset ja alkaa tehdä valintoja, jotka suuntautuvat tietoisuuden laajentamiseen ja vievät sinut horisontin yli tuntemattomaan.

Halu muuttua hinnalla millä hyvänsä. Valmius laittaa itsensä likoon kasvun hyväksi.

Antautuminen kosmiseen tahtoon. Päätämme avautua palvelemaan hyvää luomakunnassa, koska ymmärrämme että ainoastaan siten tietoisuus laajenee pysyvästi.

Kurinalaisuus ja tietynlaisten rajoitteiden omaksuminen, jotta voisi saavuttaa maalin. Huomio täytyy kiinnittää olennaiseen, koska tässä maailmassa on niin paljon asioita, jotka hajaannuttavat mielen. Elämä on nopeasti ohi kiitävä mahdollisuus ja viisas käyttää aikansa hyvin.

Johdonmukaisuus omissa valinnoissa on tärkeää. Luonto tukee meitä kaikin tavoin aina, mutta jos sisäiset toiveemme ovat ristiriitaisia, niin kykymme vastaanottaa tuota apua jää usein vaillinaiseksi.

Horjumaton sitoutuminen tavoitteeseen. Ei auta jos sanoo itselleen, että muutun kun olosuhteet ovat oikeat. Ainoa asenne, joka toimii on aloittaa nyt, tänään. Sitoutua valittuun suuntaan ja kärsivällisesti palata siihen uudelleen ja uudelleen. Tämä varmistaa, että keinot tavoitteen saavuttamiseksi tulevat manifestoitumaan, koska nyt Luonto voi linjautua valitsemasi suunnan kanssa 100%.

Elämän puhtaus ja aikomusten selkeys tuovat tullessaan täyttymyksen ja elämä yksinkertaistuu.

Jokainen näistä asioista on tärkeä, jos tahdot saavuttaa sisäisen vapauden. Ne ovat itseasiassa välttämättömiä valintoja, joita meidän on hyvä harjoittaa. Ascension Asenteet myös vahvistavat näitä laatuja sisällämme eli aina kun ajattelemme Asenteita, me myös vahvistamme kaikkia näitä asioita. Ne ovat luontaisesti meissä jokaisessa olevia vahvuuksia, koska ne ovat osa luonnon voimien virtausta. Meidän ikivanha valintamme uida vastavirtaan on luonut tämän haastavan todellisuuden, jossa nyt olemme. Jos olet havainnut sisäisen muutoksen tarpeen, niin tiedät että tuo vanha valinta aikansa elänyt.

Aina on mahdollisuus luoda oma elämä uudelleen Kosmisen Tahdon mukaisesti Ylistyksessä, Kiitollisuudessa ja Rakkaudessa. Sen helppous tai vaikeus riippuu siitä, kuinka hyvin olemme omaksuneet näitä tässä mainittuja asioita. Kasvu voi olla puhdasta iloa…katso ketä tahansa pientä lasta, niin voit nähdä sen todellisuuden.

Nataraja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s