Ajatuksen voima

Jokainen ajatus on syntyhetkellään puhdas, voimakas, viisauden ja rakkauden täyttämä. Jos voisimme olla tietoisia mielen syvemmillä tasoilla, kokisimme selkeästi kuinka ajatukset luovat kaiken todellisen elämässämme. Arvostaisimme sisällämme olevaa voimaa ja luovuuden virtaa.

Kokemus mielen liikkeestä arjessa on kuitenkin useimmiten toisenlainen. Levottomuus, hajanaisuus ja ajatusten suuri määrä on mielen tila, joka koetaan normaalina. Kokemuksemme pintamielen tasolla on stressin ja rajallisten uskomusten värittämä, jolloin ajatusten laatu ja voima on heikko.

Tämä saa kuitenkin monet hakeutumaan meditaation tai henkisten harjoitusten pariin. Jokainen tietää intuitiivisesti, että muuttamalla mielemme, voimme muuttaa maailmamme.

Usein meditatiivinen harjoitus ymmärretään niin, että yritetään hiljentää mieli tai saada aikaan jokin tietynlainen kokemus. Lopputulos voi kuitenkin olla se, että mielen pakottaminen tuottaakin lisää jännitettä emmekä pääse kokemaan mielen syvempiä tasoja.

Ishayoiden Ascension harjoitus antaa mielelle välineen, puhtaan ajatuksen, jota kutsumme Ascension Asenteeksi. Se suuntaa mielen takaisin ajatusten alkulähteelle ja säännöllisen harjoituksen kautta on mahdollista kokea tuo syvempi taso tietoisemmin ja niin, että siitä tulee pysyvä olemisen tila.

Tähän luonnolliseen prosessiin ei kuitenkaan kuulu mielen pakottaminen tai kontrolloiminen. Siihen ei kuulu edes mielen tyhjentäminen. Syvemmillä tasoilla mielen luontainen tila on hiljaisuus, eikä sitä tarvitse pakottaa siihen. Se tapahtuu luonnollisesti, kun on vain puhdas ajatus, joka toimii välineenä suuntaamaan mielen takaisin kaikkien ajatusten lähteeseen.

Nataraja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s